Gamlebyen musikkskole | Generelle vilkår
94
page,page-id-94,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Generelle vilkår

  • Når påmelding er sendt til Gamlebyen Musikkskole, og tidspunkt for fremmøte er avtalt (muntlig eller skriftlig), er påmeldingen bindende.
  • Dersom eleven er under 18 år, må foresatte fylle ut påmeldingsskjemaet og oppgi navn og e-post adresse eller mobilnummer.
  • Semesteravgiften må betales ved kursstart,  for hele semesteret, selv om eleven velger å slutte underveis.
  • Faktura sendes via e-post.
  • Elever som starter et stykke ut i semesteret betaler fra oppstartdato til semesterslutt.
  • Det gis ikke avslag for betaling selv om eleven uteblir fra undervisning.
  • Det gis ingen ny undervisningstime om eleven uteblir fra undervisning – om ikke annet avtales med lærer.
  • Eleven betaler ikke for avlyste timer grunnet lærers fravær eller sykdom.
  • Elever som ikke får tilbud om plass, settes på venteliste.

 

Politiattest.

Siden store deler av elevmassen er barn og mindreårige, må alle lærere som som underviser ved Gamlebyen Musikkskole oppvise politiattest.